Komunikacija je v zakonski zvezi ne le most, ki partnerja povezuje, ampak tudi orodje, s katerim lahko oba gradita trden temelj medsebojnega razumevanja in zaupanja. Da bi dosegli globoko razumevanje