Mednarodne finančne institucije igrajo ključno vlogo pri razvoju držav v razvoju, predvsem s financiranjem projektov za izboljšanje infrastrukture. Te institucije, kot so Svetovna banka, Mednarodni de