Umetnost poslušanja je več kot le tiho čakanje, da je naša vrsta za govorjenje; to je aktivno sodelovanje v procesu komunikacije, ki zahteva polno pozornost in empatijo. V kontekstu intimnih pogovorov