Inflacija ima pomemben vpliv na javne finance, še posebej v času krize. Ko se cene blaga in storitev dvigujejo, se kupna moč denarja zmanjšuje, kar lahko vodi do številnih težav za državni proračun. N